Privacy Policy Cortofisc

Meest recente versie op datum 1 december 2018

Cortofisc BVBA (CORTOFISC of “wij”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt CORTOFISC uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemeen beleid van CORTOFISC op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Cortofisc BVBA (CORTOFISC), Lindenstraat 37/1, 3210 Lubbeek ingeschreven als BVBA met KBO-nummer 0808.126.893.  Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de dienst ICT via  privacy@cortofisc.be  Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt CORTOFISC gegevens?

CORTOFISC verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep wenst te doen voor één van onze diensten of wanneer u op een andere manier (via website) met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”. In dat geval is het ook mogelijk dat wij uw gegevens meenemen in onze werkplanning, samen met de gegevens van onze eigen medewerkers.

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt CORTOFISC

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam, BTW nummer, financiële en boekhoudkundige gegevens. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt. 

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

Van leveranciers kunnen wij bepaalde gegevens verwerken om ons toe te laten de werken goed in te plannen. Het gaat daarbij dan om de beschikbaarheid en aanwezigheid, alsook het type werken.

Financiële gegevens verwerken wij eveneens in het kader van onze boekhouding. 

Hoe verzamelt CORTOFISC uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die actief zijn op onze werven en die we bekomen van de leveranciers zelf.  Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden onderaan deze pagina  . Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door CORTOFISC?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

Gegevens die worden meegedeeld bij een sollicitatie

Teneinde uw sollicitatie te kunnen verwerken is het noodzakelijk dat u een aantal gegevens verstrekt zoals uw curriculum vitae, uw professionele ervaring, uw eventuele publicaties, en eventuele andere gegevens in functie van de vacature. Het niet verstrekken van deze gegevens zal ertoe leiden dat wij uw sollicitatie niet kunnen behandelen. De juridische basis voor het verwerken van deze persoonsgegevens is het gerechtvaardigd belang van CORTOFISC om de competenties en de persoonlijke kenmerken van de betrokkene te controleren in functie van de vacature. Indien de verwerking niet meer relevant is, worden de gegevens gewist tenzij een wettelijke bepaling een langere bewaartermijn voorschrijft.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In het bijzonder dient hier verwezen te worden naar de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering

van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij dienst ICT privacy@cortofisc.be,  met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop CORTOFISC uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit , Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Webhero en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

laravel_session

webhero.be

Linken van de actieve server sessie aan de bezoeker (gebruikt voor taalinstellingen, inloggen)

Tot na de sessie

XSRF-TOKEN

webhero.be

Een token om formulieren te beschermen tegen spam

Tot na de sessie

Niet-functionele cookies

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

ANON

bing.com

Tracking cookie voor Bing

6 maanden

MUID, MUIDB, NAP, SRCHD, SRCHUID, SRCHUSR, _EDGE_S, _SS

bing.com

Tracking cookies voor Bing

2 jaar

__hssc

hubspot.com

Set by our marketing partner HubSpot, inc. Cookie for keeping track of sessions. This is used to determine if we should increment the session number and timestamps in the __hstc cookie.

30 minuten

__hssrc

hubspot.com

Set by our marketing partner HubSpot, inc. Whenever HubSpot changes the session cookie, this cookie is also set.

2 jaar

__hstc

hubspot.com

Set by our marketing partner HubSpot, inc. The main cookie for tracking visitors.

2 jaar

_ga

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

1 dag

_gaexp

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

6 maanden

_gid

google.com

Tracking cookie voor Google Analitycs

1 dag

_uetsid

bing.com

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te maken.

1 dag

hubspotutk

hubspot.com

Set by our marketing partner HubSpot, inc. This cookie is used for to keep track of a visitor's identity. This cookie is passed to HubSpot on form submission and used when deduplicating contacts.

10 jaar

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om het plaatsen van cookies te aanvaarden. Wanneer u verdersurft op onze Website wordt dit beschouwd als toestemming tot het plaatsen van cookies.

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@webhero.be, per post naar Webhero, Grauwmeer 1, 3001 Leuven, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Wijzigingen

CORTOFISC behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Lindestraat 37 bus I 3210 Linden
chantal@cortofisc.be
T +32 (0)16/25.00.80
Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x